<Nastavitve zaščite>

Konfigurirate lahko nastavitve, povezane s spremembami sistema.
<Preverjanje sistema ob zagonu>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve sistema>
Napravo lahko nastavite tako, da med zagonom preveri celovitost vdelane programske opreme in aplikacij, nameščenih v napravi.
<McAfee Embedded Control>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve sistema>
Ko naprava deluje, funkcija McAfee Embedded Control za večjo zanesljivost sistema preprečuje nepooblaščeno spreminjanje programov in izvajanje nepooblaščenih programov.
<Pripor. varn. nast. za okolje uporabe.>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>
Zdaj lahko določite vse priporočene varnostne nastavitve za svoje okolje uporabe tako, da izberete vrsto okolja naprave. Za razpoložljive vrste okolja glejte »Navigator varnostnih nastavitev«. Navigator varnostnih nastavitev
A15L-09C