PS

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Varč. s papirjem>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Čas. omejitev opravila>
0 do 3600 sekund; 0 sekund
Da
C
Settings for Printer Settings
<Natisni napake PS>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izboljšanje črt>
<Vkl.>, <Vkl. (ozko)>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Čisto črno besedilo>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popolnoma črna grafika>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Črni pretisk>*1
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Profil vira RGB>
<sRGB>, <Gama 1,5>, <Gama 1,8>, <Gama 2,4>, <Nič>, <Prenos profila>
Da
Ne
<Simulacijski profil CMYK>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Nič>, <Prenos profila>
Da
Ne
<Uporabi sivinski profil>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
Ne
<Profil izpisa>
<Tekst>: <Normalno>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Prenos profila>
<Grafika>: <Normalno>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Prenos profila>
<Slika>: <Normalno>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Prenos profila>
Da
Ne
<Način ujemanja>
<Perceptualno>, <Nasičenost>, <Colorimetric>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Poltoni>
<Razpršitev napake (samo 600 dpi)>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Tekst>: <Ločljivost>, <Gradacija>
<Grafika>: <Ločljivost>, <Gradacija>
<Slika>: <Ločljivost>, <Gradacija>
<Svetlost>*1
od 85 % do 115 %; 100 %
Da
C
Settings for Printer Settings
<Kompozitni pretisk>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pretvorba sivin>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezen dodaten izdelek na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
A15L-07W