Oddaja

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<E-poštne nastavitve>
<Nastavitve komuniciranja>
<Osnovne nastavitve>
<Upor. POP SPR>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve POP strežnika>
<POP Interval>: od 0 do 99 minut
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči TLS>
<SMTP SPR>: <Izkl.>, <Vkl.>, <Vedno uporabi TLS>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve overovitve>
<Metoda POP overovitve>: <Standardno>, <APOP>, <POP OVER.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev TLS certifikata za POP SPR>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<CN>: Izklopljeno, Vklopljeno
A15L-082