Kontrola naprave

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve podatkov o napravi>
<Ime naprave>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lokacija>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz stanja postopka pred overovitvijo>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omej. dost. do opravil drugih uporab.>
<Izpis>: <Izkl.>, <Vkl.>
<Sprejem>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz dnevnika opravil>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Ne>:
<Pren. dnev./Upr. prog.>: <Ne omogoči>, <Omogoči>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Shrani dnevnik preverjanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridobivanje dnevnika omrežne overovitve>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev dostopa za serviserja>
<Izkl.>, <Izkl. (Zaht. overov.)>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dalj. UI/Toner Status stan. p. ma. nast.>
<V dalj. UI prik. gumb za nak. pot. mat.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Toner Status Nastavitve>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Nastav. stanja tonerja>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prepoved inic. skrbn. gesla>
<Izkl.>, <Vkl.>
Ne
Ne
<Omejitev uporabe Specialnega načina>
<Izkl.>, <Vkl.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Način Canon Genuine>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
Ne
A15L-088