Licenca/Drugo

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija licence>
24 znakov maksimalno
Ne
Ne
<Nastavitve AddOn>
<Uporabi TLS>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrdite potrdilo TLS z aplikacijo AddOn>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Dod. post. za prever.>: <CN>: Izklopljeno, Vklopljeno
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi DNS predpomnjenje>
<Vkl. (Neomejena uporaba)>, <Vkl. (Izbira obdobja)>, <Izkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl. (Izbira obdobja)>:
<Poteče>: od 1 do 60 do 120 sek.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi proxy nastavitve te naprave>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dodajte X-FRAME-OPTIONS v glavo HTTP>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. dalj. UI>
<Omogoči Dalj. UI>
<Izkl.>, <Vkl.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi TLS>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve daljinskega upravljanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Geslo>: največ 8 znakov (samo alfanumerični znaki)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registr./posodobitev progr. opreme>
<Nastavitve upravljanja programske opreme>
Da
Ne
<Zagon Navodil za postavitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
A15L-089