Mreža

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
<Output Report> *1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Output Report>
<Print>
Da
Ne
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Potrdite omrežno povezavo>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrdite omrežno povezavo>
<Izkl.>, <Vkl.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve TCP/IP>: <IPv4 nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IPv4>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve IP naslova>
<Samodejno pridobivanje>
  <Izbira protokola>: <Izkl.>, <DHCP>
  <Avto IP>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ročno pridobivanje>
 <IP naslov>: Vnesite naslov IP.
 <Maska podomrežja>: Vnesite naslov IP.
 <Naslov prehoda>: Vnesite naslov IP.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prev. nastavitev>
 <IP naslov>: Samo zaslon
 <Maska podomrežja>: Samo zaslon
 <Naslov prehoda>: Samo zaslon
Da
C*2
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve opcije DHCP>
<Pridobi ime gostitelja>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dinam. posodobitev DNS>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. naslova DNS strežnika>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. imena domene>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. naslova POP strežnika>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Host Name>: Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC.)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: Vnesite ime domene.
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PING ukaz>
<PING ukaz>: <0.0.0.0>
Ne
Ne
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
*2
<IP naslov> je kategorizirano kot »A«.
<Nastavitve TCP/IP>: <IPv6 nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IPv6>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Stateless Address>*1: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Manual Address>*1: <Izkl.>, <Vkl.>
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<IP Address>(naslov IPv6 (največ 39 znakov))
<Prefix Length>: od 1 do 64 do 128
<Default Router Address> (največ 39 znakov)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Use DHCPv6>*1: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve opcije DHCP>
<Pridob. naslova DNS strežnika>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. imena domene>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Primary DNS Server Address>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Secondary DNS Server Address>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Host Name/Domain Name as IPv4>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Host Name>: Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC.)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: Vnesite ime domene.
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Izkl.>, <Vkl.>
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Register Stateless Address>: <Izkl.>, <Vkl.>
<Register Manual Address>: <Izkl.>, <Vkl.>
<Register Stateful Address>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve TCP/IP>: <Nastavitve DNS>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve naslova DNS strežnika>
<Primarni DNS strežnik>: Vnesite naslov IP.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>: Vnesite naslov IP.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve mDNS>
<Uporabi IPv4 mDNS>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Ime mDNS> (največ 63 znakov)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi IPv6 mDNS>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Upor. ime IPv4 za mDNS>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Izkl.>:
<Ime mDNS> (največ 63 znakov)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve TCP/IP>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<LPD Nastavitve izpisovanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Izpis strani z LPD-pas>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 do 5 do 60 (min.)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RAW Nastavitve izpisovanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Obojesm. kom.>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 do 5 do 60 (min.)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve SNTP>
<Uporabi SNTP>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>*1: od 10 do 1440 do 2880 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address>*1: (Naslov IP ali ime gostitelja)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve FTP izpisovanja>
<Upor. FTP izpis.>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime>: guest
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo>: 7654321
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi UTF-8 za prikaz tisk. posla FTP>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve WSD>
<Uporabi tiskanje WSD>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. WSD Brskanje>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPP Nastavitve izpisovanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Omogoči pri uporabi TLS>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi overovitev>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Multicast Discovery>
<Odgovor>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv območja>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: od 1 do 11.427 do 65.535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: od 0 do 3 do 254
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: od 60 do 600 do 65535 sec.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi HTTP>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Settings>*1
<Key and Certificate Settings>
<Use>
Da
Ne
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
Ne
<Key Usage> (prikaže, za kaj se uporablja par ključev)
Da
Ne
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorithm Settings>
Encryption Algorithm
 <AES-CBC (256-bit)>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <AES-GCM (256-bit)>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <AES-GCM (128-bit)>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <3DES-CBC>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Key Exchange Algorithm
 <RSA>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <ECDHE>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <X25519>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Signature Algorithm
 <RSA>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <ECDSA>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
HMAC Algorithm
 <SHA1>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <SHA256>: <Izkl.>, <Vkl.>
 <SHA384>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Proxy>
<Uporabi proksi>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov strežnika> (naslov IP ali FQDN)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Številka vhoda>: od 1 do 80 do 65.535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxy z isto dom.>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prev. pristnosti nast.>: <Upor. p- p. s proxyjem>(<Izkl.>, <Vkl.>), <Uporabniško ime> (največ 24 znakov), <Geslo> (največ 24 znakov)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrdite pod. za p. p. v nač. upr. p. p.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve TCP/IP>: <IPSec nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IPSec>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>*1
<Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve TCP/IP>: <IPSec nastavitve>: <IPSec Policy List>*1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<IPSec Policy List>
<Register New IPSec Policy>, <Delete>, <Raise Priority>, <Lower Priority>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Register Policy>
<Policy Name> (največ 24 znakov), <Policy On/Off> (<Izkl.>, <Vkl.>), <Only Allow 256-bit for AES Key Length> (<Izkl.>, <Vkl.>), <Selector Settings>, <IKE Settings>, <IPSec Network Settings>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector>
<Local Address Settings> (<All IP Addresses>, <IPv4 Address>, <IPv6 Address>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (od 1 do 64 do 128)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Settings>(<All IP Addresses>, <All IPv4 Addresses>, <All IPv6 Addresses>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (od 1 do 64 do 128)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Settings> (<Specify by Port Number>, <Specify by Service Name>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<All Ports>, <Single Port>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (od 1 do 65535)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<SMTP RX>: <Izkl.>, <Vkl.>
<SMTP TX>: <Izkl.>, <Vkl.>
<POP3>: <Izkl.>, <Vkl.>
<LPD>: <Izkl.>, <Vkl.>
<RAW>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE>
<IKE Mode>: <Main>, <Aggressive>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>: od 1 do 480 do 65.535 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key Settings>), <Digital Signature Method> (<Key and Certificate>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Use>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details>(<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Key Usage> (prikaže, za kaj se uporablja par ključev)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Auto>, <Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings>
<Authentication>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 and SHA2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network>
<Validity>
<Time>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>: (od 1 do 480 do 65535min.)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>: (od 0 do 1 do 65535 MB)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Auto>, <Manual Settings>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Nastavitve:
<ESP Authentication>: <SHA1>, <NULL>
<ESP Encryption>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>, <NULL>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Nastavitve: Brez
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Nastavitve: Brez
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>: <Transport> (samo zaslon)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<TCP/IP Settings>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: od 600 do 1500 bytes (600-1500)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<SNMP Nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi SNMPv1>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Dedicated Community>*1
<Use Dedicated Community>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 1>*1
<Use Community Name 1>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: javno
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 2>*1
<Use Community Name 2>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: javno2
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi SNMPv3>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Settings>*1
<Use Administrator>: <Izkl.>, <Vkl.>
<User Name>: Samo zaslon
<MIB Access Permission>: Samo zaslon
<Security Settings>: Samo zaslon
<Authentication Algorithm>: Samo zaslon
<Encryption Algorithm>: Samo zaslon
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Password as for Authentication>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Set/Change Password>: <Izkl.>, <Vkl.>
<Encryption Password>: Vnesite geslo.
<Confirm>: Vnesite geslo.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. nastavitve>*1
<User On/Off>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Edit User> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Delete>
Da
Ne
<Get Printer Management Information from Host>*1
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Form. gostiteljskih virov MIB v RFC2790>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Form. gostiteljskih virov MIB v RFC2790>
<Izkl.>, <Vkl.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Settings>*1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Dedicated Port Settings>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Authentication Method>
<Mode 1>, <Mode 2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Uporabite funkcijo Spooler>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabite funkcijo Spooler>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprejem vzporedno>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprejem vzporedno>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas čakanja na povezavo ob zagonu>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čas čakanja na povezavo ob zagonu>
od 0 do 300 sek.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
<Avto zaznava>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način komuniciranja>: <Polovično dvostransko>, <Polno dvostransko>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet tip>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna hitrost prenosa>: Samo zaslon
Da
Ne
<MAC naslov>: Samo zaslon
Da
Ne
<Nastavitve IEEE 802.1X>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IEEE 802.1X>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Name> *1
Login Name
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Certificate>*1
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Name
>*1
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Server Name>*1
Authentication Server Name
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use TLS>*1
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>*1
<Use>
Da
Ne
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
Ne
<Key Usage> (ključ in certifikat)
Da
Ne
<Use TTLS>*1
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS Settings (TTLS Protocol)>: <Use MSCHAPv2>, <Use PAP>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PEAP>*1
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Login Name as User Name>*1
<Izkl.>, <Vkl.>,
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<User Name> *1
Ime uporabnika, za katerega je potrebno preverjanje pristnosti uporabnika IEEE 802.1X
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Password>*1
Geslo uporabnika, za katerega je potrebno preverjanje pristnosti uporabnika IEEE 802.1X
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve požarne stene>: <Filter IPv4 naslova>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 naslovov IPv4), <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Vnesite številko vrat.
  <Delete>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 naslovov IPv4), <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Vnesite številko vrat.
  <Delete>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve požarne stene>: <Filter IPv6 naslova>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 naslovov IPv4), <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Vnesite številko vrat.
  <Delete>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 naslovov IPv4), <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Vnesite številko vrat.
  <Delete>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Off>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve požarne stene>: <Filter MAC naslova>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (do 100 naslovov Mac), <Edit>, <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (do 100 naslovov Mac), <Edit>, <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve požarne stene>: <IP Address Block Log>*1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<IP Address Block Log>
<Date/Time>, <Type>, <IP Address>, <Port Number>, <Result>
Da
Ne
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Uporabi Mopria>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi Mopria>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi AirPrint>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi AirPrint>
<Izkl.>, <Vkl.>
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Printer Name>*1: Vnesite ime tiskalnika
<Location>*1: Vnesite lokacijo
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Prikaz napak za AirPrint>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz napak za AirPrint>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Position Information>*1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Position Information>
<Auto Acquire>
Da
Ne
<Latitude>: Določite zemljepisno širino.
Da
Ne
<Longitude>: Določite zemljepisno dolžino.
Da
Ne
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Povsod uporabi IPP>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Povsod uporabi IPP>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Settings for Universal Print>*1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>
OIP_PRINTER
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
Da
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Izbira vmesnika>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira vmesnika>
<Ožičeni LAN>, <Brezžični LAN>, <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>, <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve WiFi>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način WPS Pritisni gumb>
<Način WPS PIN kode>
<Nastavitve SSID>
<Izbira dostopne točke>: Izberite na seznamu.
Ne
Ne
Preverjanje pristnosti WEP (<Ključ WEP (5–26 znak.)>: Vnesite ključ WEP
Ne
Ne
Preverjanje pristnosti WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: <Šifrirni ključ>: Vnesite geslo.
Ne
Ne
<Vpišite ročno>: Vnesite SSID.
Ne
Ne
<Nastavitve zaščite>: <Nič>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Ne
Ne
<Nastavitve zaščite> (<WEP>)
<Preverjanje pristnosti 802.11> (<Odprt sistem>, <Souporabljeni ključ>), <WEP ključ 1>, <WEP ključ 2>, <WEP ključ 3>, <WEP ključ 4>
<Nastavitve zaščite> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<Metoda šifriranja> (<Avto>, <AES-CCMP>)
Ne
Ne
<Način varčevanja energije>
<Izkl.>, <Vkl.>
Ne
Ne
<Informacije o povezavi>
<MAC naslov>: Samo zaslon
<Stanje brezž. LAN>: Samo zaslon
<Podatki o zadnji napaki>: Samo zaslon
<Kanal>: Samo zaslon
<Nastavitve SSID>: Samo zaslon
<Nastavitve zaščite>: Samo zaslon
<Način varčevanja energije>: Samo zaslon
Da
Ne
<Nastavitve direktne povezave>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi direktno povezavo>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrsta direktne povezave>
<Način dostopne točke>, <Wi-Fi Direct>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime naprave za Wi-Fi Direct>
<Ime rat.(Wi-Fi Direct)>: Ime naprave
Da
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Čas do prekinitve neposredne povezave>
0 = brez, od 1 do 30 do 60 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve načina dostopne točke>
<Uporabi Uporabniško SSID>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<SSID>: Vnesite SSID
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi omrežni uporabniški klj. po meri>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Omrežni ključ>: Vnesite omrežni ključ.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mora biti omo., če je izb. SSID/omr.klj.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. naslova IP za nep. povezavo>
192.168.22.1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Session Settings>*1
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Timeout After Logging in to Remote UI>
15–150 min
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve sekundarne linije>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve IP naslova>
<Samodejno pridobivanje>: <DHCP>, <Izkl.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ročno pridobivanje>
 <IP naslov>: <0.0.0.0>
 <Maska podomrežja>: <0.0.0.0>
 <Naslov prehoda>: <0.0.0.0>
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Prev. nastavitev>: Samo zaslon
Ne
A
<Predn. kom. linija za mob. napr.>
<Glavna linija>, <Sekundarna linija>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
<Avto zaznava>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način komuniciranja>: <Polovično dvostransko>, <Polno dvostransko>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet tip>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna hitrost prenosa>: Samo zaslon
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MAC naslov>: Samo zaslon
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve sekundarne linije>: <Nastavitve požarne stene>: <Filter IPv4 naslova>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 naslovov IPv4), <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Vnesite številko vrat.
  <Delete>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 naslovov IPv4), <Delete>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Vnesite številko vrat.
  <Delete>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
<Nastavitve sekundarne linije>: <Nast. za komuniciranje sist. podatkov>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve naslova DNS strežnika>
<Primarni DNS strežnik>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Proxy>
<Uporabi proksi>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov strežnika> (naslov IP ali FQDN)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Številka vhoda>: od 1 do 80 do 65.535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prev. pristnosti nast.>
<Upor. p- p. s proxyjem>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime> (največ 24 znakov)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo> (največ 24 znakov)
<Potrditev> (največ 24 znakov)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izberite uporabljeno vrstico>
<Glavna linija>, <Sekundarna linija>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve statičnega usmerjanja>
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve statičnega usmerjanja>
<Uporabi statično usmerjanje>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>*1, <Delete>*1
Da
Ne
<Registracija>
<Destination Address>(<0.0.0.0>), <Gateway Address>(<0.0.0.0>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
A15L-078