Nastavitve glasnosti

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ton ob vpisu>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ton ob nevelj. vnosu>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Alarm za obnovo zaloge>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Opozorilni ton>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ton-izvršeno opravilo>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zvok za Način mirovanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zvok ob prijavi>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A15L-07C