Nastavitev naslova IP

Za povezavo naprave v omrežje je potreben edinstven naslov IP v omrežju. Naprava podpira dve različici naslovov IP: »IPv4« in »IPv6«. Izberite in uporabite ju glede na svoje okolje. Uporabite lahko IPv4 ali IPv6. Uporabljate lahko tudi obe hkrati.
Ko je v razdelku <Izbira vmesnika> izbran način povezave z glavno in sekundarno linijo, navedite naslov IP sekundarne linije v možnosti <Nastavitve IP naslova> razdelka <Nastavitve sekundarne linije>.
A15L-02J