Prijava na uređaj

Ako se omogući upravljanje ID-om odjela ili su omogućeni ID-ovi upravitelja sustava, prije korištenja uređaja morate se prijaviti. Kad se pojavi zaslon za prijavu, poslužite se postupkom u nastavku za unos ID-a odjela i PIN-a.
Ako je mogućnost <Vrijeme do automatskog resetiranja> postavljena, korisnik će biti automatski odjavljen ako se tijekom zadanog vremena ne obavi niti jedna radnja. <Vrijeme do automatskog resetiranja>
1
Odaberite <ID-broj odjela> ili <ID uprav. sustava>.
2
Unesite ID pa pritisnite .
3
Odaberite <PIN>.
4
Unesite PIN pa pritisnite .
5
Pritisnite .
Ako je prijava uspješna, funkcija uređaja postat će dostupne.
Odjavite se nakon upotrebe.
A151-03C