Isključivanje uređaja

U ovom se odjeljku opisuje isključivanje uređaja.
Uređaj možete isključiti preko sučelja Remote UI (Udaljeni UI). Isključivanje / ponovno pokretanje uređaja
1
Pritisnite glavni prekidač.
Možda će potrajati neko vrijeme dok se uređaj sasvim ne isključi. Nemojte isključivati utikač za napajanje dok se zaslon i lampice ne isključe.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, pričekajte najmanje 10 sekundi nakon isključivanja, a zatim ponovno pokrenite uređaj. Kada su omogućene <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje>, pričekajte barem 20 sekundi da biste ponovno pokrenuli uređaj. <Postavke brzog pokr. za glav. napaj.>
A151-00K