Prijelaz u stanje mirovanja

Funkcijom stanja mirovanja smanjuje se potrošnja energije na način da se privremeno onesposobe neke interne radnje uređaja. Ako se na uređaju određeno razdoblje ne izvode operacije, npr. za vrijeme pauze za ručak, možete uštedjeti energiju tako da na upravljačkoj ploči pritisnete  (Ušteda energije).
Ako se uređaj neće upotrebljavati duže vrijeme, npr. preko noći, pritisnite (Ušteda energije).
Uređaj prebacite u stanje mirovanja radi sigurnosnih mjera opreza.
U stanju mirovanja
Kada uređaj prijeđe u stanje mirovanja, tipka  (Ušteda energije) svijetli žutozeleno.
Situacije u kojima uređaj ne prelazi u stanje mirovanja
Ako uređaj radi
Kad pokazatelj podataka svijetli ili treperi Upravljačka ploča
Uređaj izvodi operaciju kao što je podešavanje ili čišćenje
Došlo je do zaglavljenja papira
Prikazuje se zaslon izbornika
Ako je <Post. završ. moda uštede energ./mir.> postavljeno na <Isključeno> kada dođe do pogreške
Kada je prikazan SSID ekran/ekran s mrežnim ključem
Kada se uvoze ili izvoze postavke
Izlaz iz stanja mirovanja
Ako želite izaći iz stanja mirovanja, možete pritisnuti  (Ušteda energije) ili bilo koju drugu tipku na upravljačkoj ploči.
Postavljanje automatskog mirovanja
Postavkom <Vrijeme do automatskog mirovanja> uređaj možete automatski prebaciti u stanje mirovanja. Ako želite promijeniti razdoblje nakon kojeg uređaj automatski prelazi u stanje mirovanja, slijedite postupak u nastavku.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Vrijeme do automatskog mirovanja>  ili da biste odabrali količinu vremena koje treba proteći prije nego se uređaj vratio iz moda mirovanja.
Možete postaviti vremenski raspon za automatski prelazak u mod mirovanja možete odrediti prema danima u tjednu. <Tjedni timer za autom. stanje mirovanja>
Potrošnja energije u modu mirovanja
Možete podesiti količinu energije koju uređaj troši kada se nalazi u modu mirovanja. Slijedite postupak u nastavku da biste postavili količinu potrošene energije u modu mirovanja.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Potrošnja energije u modu mirovanja>  odaberite <Nisko> ili <Visoko>.
Ako odaberete <Nisko>, potrošnja energije u stanju mirovanja niska je, ali potrebno je više vremena za vraćanje iz stanja mirovanja.
Kad koristite bežični LAN dok ste u modu mirovanja
Mogućnost <Potrošnja energije u modu mirovanja> postavite na <Visoko>. <Potrošnja energije u modu mirovanja>
Izlaz i stanja mirovanja u određeno vrijeme
Možete konfigurirati postavku tako da se stanje mirovanja aktivira u određeno vrijeme. Ako želite postaviti vrijeme u koje se uređaj vraća iz stanja mirovanja, slijedite postupak u nastavku.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Postavke završetka moda mirovanja>  <Uključeno>  ili da biste odabrali količinu vremena koje će proteći prije nego što se uređaj automatski vrati iz stanja mirovanja.
Zadržavanje upravljačke ploče u stanju mirovanja kad se zaprime zadaci ispisa
Možete postaviti uređaj da zadrži upravljačku ploču u stanju mirovanja kad se zaprimi zadatak ispisa. Možete postaviti uređaj i da vrati upravljačku ploču iz stanja mirovanja kad se zaprimi zadatak ispisa da bi korisnik znao kad je zadatak zaprimljen.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Post. završ. moda mirov. nakon RX zad.>  <Nemojte uključiti uprav. ploč uređaja>.
Ako odaberete <Uključite uprav. ploč uređaja> u odjeljku <Post. završ. moda mirov. nakon RX zad.>, potrošnja energije veća je nego kad je odabrano <Nemojte uključiti uprav. ploč uređaja>.
A151-03K