Unošenja znakova

Pomoću numeričkih tipki unesite tekst i vrijednosti.
Promjena vrste teksta
Pritisnite  da biste promijenili vrstu teksta koji unosite.
Vrstu teksta možete promijeniti i tako da odaberete <Način unosa> i pritisnete .
Vrste teksta koje je moguće unijeti
Tekst koji je moguće unijeti naveden je u nastavku.
Tipka
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(nije dostupno)
0
(razmak) -.*#!",;:^`_=/ '?$@%&+\~()[]{}<>
(nije dostupno)
Pritisnite  ili odaberite <Simbol> pa pritisnite  kada je vrsta teksta koji unosite <A> ili <a> da bi vam se prikazali znakovi koje možete unijeti na zaslon. Pomoću tipki  /  /  /  odaberite simbol koji želite unijeti pa pritisnite .
Brisanje teksta
Jedan se znak briše pri svakom pritisku na tipku  (Poništi). Da biste izbrisali sav uneseni tekst, pritisnite i držite tipku (Poništi).
Pomicanje pokazivača (unos razmaka)
Da biste pomaknuli pokazivač, pritisnite  ili . Da biste unijeli razmak, pomaknite pokazivač na kraj teksta, a zatim pritisnite .
A151-03A