Prilagodba zaslona <Početni prikaz>

Možete slobodno promijeniti redoslijed prikaza stavki kako biste lakše koristili gumbe.
1
Odaberite <Red. prik. (poč.)> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pomoću tipki  / odaberite stavku za premještaj pa pritisnite .
3
Pomoću tipki / odaberite ciljno mjesto i pritisnite .
4
Kada se gumbi prerasporede na željeni način, pritisnite  (Natrag).


Administratorske ovlasti potrebne su za upravljanje ovom postavkom.
A151-03F