Ograničavanje upotrebe upravljačke ploče

Možete ograničiti korištenje funkcija i tipki na upravljačkoj ploči da biste zaštitili postavke uređaja od nenamjernih promjena ili radnji.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Device Management]  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
Odaberite tipke i funkciju koje želite zaključati i kliknite [OK].
Serijski uvoz / serijski izvoz
Postavku možete uvoziti/izvoziti s modelima koji podržavaju serijski uvoz te postavke. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Ta je postavka uključena u [Settings/Registration Basic Information] prilikom serijskog izvoza. Uvoz/izvoz svih postavki
A151-064