<Primanje>

U ovom se odjeljku opisuje definiranje postavki primanja.
<Ispisivanje na obje strane>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Primanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li ispisivati primljene dokumente na obje strane papira.
<Smanjiv. veličine RX-a>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Primanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li smanjiti primljene dokumente tako da se cijeli dokument ispiše unutar područja ispisa na papiru.
<Podnožje RX stranice>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Primanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li na dnu primljenih dokumenata ispisivati podatke kao što su vrijeme i broj stranice.
A151-093