<Pristup datotekama>

U ovom se odjeljku opisuju postavke za ispis pohranjenih datoteka.
<Prom. zad. post. (ispis s mem. medija)>
<Podesi> <Postavke funkcija>  <Pristup datotekama>  <Zajedničke postavke>  <Postavke pristupa pohranjenim datotekama>
Možete promijeniti postavke registrirane kao zadane za funkciju <Pristup pohr. datotek.>.
<Koristi funkciju ispisivanja>
<Podesi> <Postavke funkcija>  <Pristup datotekama>  <Postavke za memorijske medije>
Navođenje te postavke omogućuje vam ispis datoteka s memorijskog medija.Ograničenje upotrebe memorijskih medija
<Odabir opcija pri priklj. mem. medija>
<Podesi> <Postavke funkcija>  <Pristup datotekama>  <Postavke za memorijske medije>
Možete odrediti hoće li se prilikom povezivanja memorijskog medija prikazivati zaslon s postavkama ispisa.Povezivanje USB memorijskog uređaja
A151-094