<Postavke glasnoće>

Sve postavke kojima se generiraju ton potvrde prilikom pritiska na tipke, zvuk koji upućuje na dovršetak ispisa te ostali zvukovi navedene su s opisima.

Informacije o postupcima postavljanja potražite u odjeljku Postavljanje zvukova.
<Ton upisa>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Možete postaviti da se kad pritisnete tipku na upravljačkoj ploči oglasi zvuk.
<Ton pogrešnog upisa>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Odaberite hoće li se generirati ton prilikom pritiska na tipke koje nisu valjane, primjerice unosa brojčane vrijednosti koja nije valjana.
<Ton obnavljanja zaliha>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Postavite hoće li se generirati ton koji upućuje na skori istek vijeka trajanja spremnika tonera.
<Ton upozorenja>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Možete postaviti želite li generirati ton koji javlja da je došlo do problema na uređaju, npr. zaglavljivanja papira, nepravilnog rada ili pritiska tipke koja ne funkcionira.
<Ton dovršenog zadatka>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Možete postaviti da se kad završi ispis na upravljačkoj ploči oglasi zvuk.
<Ton moda mirovanja>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Možete postaviti želite li generirati ton kada uređaj uđe ili izađe iz moda mirovanja.
<Ton prijave>
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke glasnoće>
Možete postaviti želite li generirati ton kod uspješne prijave.
A151-08S