Intrarea în modul repaus

Funcția modului hibernare reduce consumul de energie dezactivând temporar unele operații interne ale aparatului. Dacă nu va fi efectuată nicio operație pe aparat într-un anumit interval de timp, precum în timpul pauzei de masă, puteți economisi energie apăsând butonul  (Economisire energie) de pe panoul de control.
Apăsați pe (Economisire energie) dacă aparatul nu se va utiliza pentru o perioadă mare de timp, de exemplu, peste noapte
Treceți aparatul în modul repaus, ca o măsură de precauție.
În timpul modului de hibernare
Când aparatul intră în modul de hibernare,  (Economisire energie) luminează cu verde gălbui.
Situații în care aparatul nu intră în modul de hibernare
Când aparatul este în stare de funcționare
Când indicatorul de date luminează continuu sau intermitent Panou de control
Când aparatul realizează o operațiune precum ajustare sau curățare
Când apare un blocaj de hârtie
Când este afișat ecranul meniului
Dacă opțiunea <Set. timp ieşire din mod ec.energ./hib.> este setată la <Oprit> când survine o eroare
Când se afișează ecranul pentru SSID/cheia de rețea pentru conexiune directă
Când setările sunt importate sau exportate
Ieșirea din modul repaus
Puteți să apăsați  (Economisire energie) sau orice altă tastă de pe panoul de control pentru a ieși din modul de hibernare.
Când doriți să setați intervalul pentru hibernare automată
Puteți utiliza setarea <Timp hibernare auto> pentru a plasa automat aparatul în modul hibernare. Dacă doriți să modificați intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre automat în hibernare, urmați procedura de mai jos.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Timp hibernare auto>  sau pentru a selecta intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre automat în modul de hibernare.
Puteți seta intervalul de timp pentru intrarea automată în modul de hibernare în funcție de ziua din săptămână. <Temporizator săptămânal hibernare auto>
Consumul de energie în modul de hibernare
Puteți seta cantitatea de energie pe care să o consume aparatul când se află în modul Hibernare. Urmați procedura de mai jos pentru a seta cantitatea de energie consumată în modul de hibernare.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Utilizare energie în modul hibernare>  selectați <Mic> sau <Mare>.
Dacă selectați <Mic>, consumul de energie în modul Hibernare este redus, dar este nevoie de mai mult timp pentru revenirea din modul Hibernare.
Când utilizați o rețea LAN wireless și în modul hibernare
Setați <Utilizare energie în modul hibernare> la <Mare>. <Utilizare energie în modul hibernare>
Ieșirea din modul Hibernare la un moment dat
Puteți configura o setare astfel încât modul Hibernare să fie deblocat la ora specificată. Pentru a seta intervalul de timp după care aparatul iese din modul Hibernare, urmați procedura de mai jos.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Setări ora ieşire din mod hibernare>  <Pornit>  sau pentru a selecta intervalul de timp care trece înainte ca aparatul să revină automat din modul Hibernare.
Menținerea panoului de control în modul Hibernare atunci când se primesc lucrări de imprimare
Puteți seta aparatul să mențină panoul de control în modul Hibernare atunci când se primește o lucrare de imprimare. Puteți seta aparatul să recupereze panoul de control din modul Hibernare la primirea unei lucrări de imprimare, pentru ca utilizatorul să știe când s-a primit o lucrare.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Set. pt Ieşire din Hibern. la Lucrare RX>  <Nu porniţi panoul de control al dispoz.>.
Dacă selectați <Porniţi panoul de control al dispozitiv.> în <Set. pt Ieşire din Hibern. la Lucrare RX>, consumul de energie este mai mare decât atunci când se selectează opțiunea <Nu porniţi panoul de control al dispoz.>.
A15F-03K