Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului

Această secțiune descrie semnele, butoanele, ecranele și alte elemente utilizate în Ghidul utilizatorului. Avertismentele și atenționările sunt prezentate, de asemenea, în „Instrucţiuni importante de siguranţă” furnizate cu aparatul. Consultați și aceste instrucțiuni.
Marcaje
Precauții cu privire la securitate, restricții și precauții cu privire la manipularea aparatului, sfaturi folositoare și alte informații sunt indicate folosind semnele de mai jos.
Indică un avertisment referitor la operațiile care, dacă nu sunt corect executate, ar putea duce la decesul sau accidentarea gravă a persoanelor. Pentru a vă asigura că utilizați aparatul în siguranță, respectați întotdeauna aceste avertismente.
Indică o măsură de prevedere pentru prevenirea riscului de vătămare personală sau de deteriorare a bunurilor, în afară de defectarea produsului în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului. Pentru a vă asigura că utilizați aparatul în siguranță, respectați întotdeauna aceste atenționări.
Indică o operaţie care nu trebuie executată. Citiţi cu atenţie aceste articole şi aveţi grijă să nu executaţi operaţiile prezentate.
Indică cerințe și restricții operaționale importante, care trebuie respectate întotdeauna când se utilizează aparatul. Respectați întotdeauna aceste elemente importante pentru a evita funcționarea defectuoasă, defecțiunile sau deteriorarea bunurilor din cauza operării incorecte a aparatului.
Indică o clarificare a unei operaţii sau conţine explicaţii suplimentare referitoare la o procedură.
Indică funcții folositoare sau sfaturi pentru folosirea aparatului.
Taste și butoane
Tastele de pe panoul de control și de pe ecranul computerului sunt indicate după cum urmează.
Tip
Exemplu
Taste de pe panoul de control
Setări afișate pe panoul de control
<Setări funcţie>
<Revocaţi?>
Butoane și alte interfețe text afișate pe ecranul computerului
[Preferinţe]
[OK]
//
, și de pe panoul de control sunt utilizate pentru a selecta elementul țintă din setări, dar descrierea acestora este omisă în Ghidul utilizatorului. Operația pentru a selecta <XXXXX> folosind sau și apăsând pe este reprezentată așa cum se arată mai jos în Ghidul utilizatorului.
1
Selectați <XXXXX>.
Ecranul
În funcție de sistemul de operare folosit, afișajele folosite în acest manual pot fi diferite față de cele de pe ecran. De asemenea, modul în care sunt afișate driverele și software-ul de imprimantă poate fi diferit în funcție de versiune.
Ilustrații
Ilustrațiile utilizate în Ghidul utilizatorului sunt de la „LBP732Cdw”, dacă nu se menționează altceva în mod special.
A15F-003