Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului

Puteți limita comunicarea doar către dispozitive cu adresele MAC specificate, sau puteți bloca dispozitivele cu adresele MAC specificate, dar puteți permite alte comunicări.
Această funcție este indisponibilă când aparatul este conectat la o rețea LAN wireless sau la o linie secundară.
1
Porniți Remote UI (IU la distanță). Pornirea Remote UI (IU la distanță)
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Network Settings]  [Outbound Filter] sau [Inbound Filter] pentru [MAC Address Filter].
Pentru a restricționa datele trimise de la aparat la un computer, selectați [Outbound Filter]. Pentru a restricționa datele primite de la un computer, selectați [Inbound Filter].
4
Specificați setările pentru filtrarea pachetelor.
Selectați condiția preliminară (politica implicită) pentru a permite sau a respinge comunicarea altor dispozitive cu aparatul și apoi specificați adresele MAC pentru excepții.
[Use Filter]
Selectați caseta pentru a restricționa comunicarea. Debifați caseta pentru a dezactiva restricțiile.
[Default Policy]
Selectați condiția preliminară pentru a permite sau a respinge comunicarea altor dispozitive cu aparatul.
[Reject]
Selectați pentru a accepta pachetele de comunicare doar când sunt trimise sau recepționate de la dispozitive ale căror adrese MAC sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt interzise.
[Allow]
Selectați pentru a bloca pachetele de comunicare când sunt trimise sau recepționate de la dispozitive ale căror adrese MAC sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt permise.
5
Specificați adresele exceptate.
Introduceți adresa MAC în caseta text [Exception Addresses] și faceți clic pe [Add].
Nu trebuie să delimitați adresa cu cratimă sau cu două puncte.
Dacă adresa MAC este introdusă incorect, este posibil să nu puteți accesa aparatul de la Remote UI (IU la distanță). În acest caz, setați <Folosiţi filtrul> la <Oprit> pentru <Filtru de ieşire>/<Filtru de intrare> în <Filtru adrese MAC> de la panoul de control.
Dacă adresele MAC sunt introduse incorect, este posibil să nu mai puteți accesa aparatul din Remote UI (IU la distanță), caz în care trebuie să setați <Filtru adrese MAC> la <Oprit>. <Reţea>
Dacă s-a selectat [Reject] pentru un filtru extern
Pachetele cu difuzare multiplă și pachetele care sunt transmise nu pot fi filtrate.
6
Faceți clic pe [OK].
Ștergerea unei adrese MAC de la excepții
Selectați o adresă MAC și faceți clic pe [Delete].
Utilizarea panoului de control
De asemenea, puteți activa sau dezactiva filtrarea adreselor MAC din <Setare> în ecranul <Acasă>. <Reţea>
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
A15F-05R