<Tipărire>

Această secțiune descrie setările de imprimare.
<Perioadă de stocare a lucrării>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați perioada de timp pentru stocarea lucrărilor.
<Setări afişare listă lucrări>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificați tipurile de lucrări care trebuie incluse în lista de lucrări și tipul de lucrare care trebuie selectat în mod implicit.
A15F-095