<Setări afişare>

Această secțiune descrie setările pentru afișaj.
<Ordine afişare but. pe ecranul Acasă>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți rearanja ordinea în care apar butoanele pe ecranul <Acasă>. Personalizarea ecranului <Acasă>
<Ecran predefinit după Pornire/Restabil.>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți seta ecranul implicit afișat la pornire/restaurare.
<Limba>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți selecta limba în care apare conținutul pe afișaj.

<Comutare intrare milimetru/inch>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți seta dacă introduceți valori numerice în milimetri sau țoli pe diversele ecrane de intrare numerică.
<Confir. când se încarcă hârtie în sertar>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți să stabiliți dacă să se afișeze ecranul de confirmare a setărilor sertarului pentru hârtie când sertarul pentru hârtie este introdus în aparat.
<Setări afişare Adresă IP>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți să setați dacă adresa IP se afișează pe ecranul <Monitor Statut>.
<Afişare pictogr care arată tonerul rămas>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți seta dacă în partea din dreapta jos a ecranului se va afișa o pictogramă care să indice cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner.
<Afişare portal mobil>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți seta dacă afișați <Portal mobil> pe ecranul <Acasă>.
<Timp notificare înlocuire cartuş toner>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți seta cantitatea de toner rămasă în cartușul de toner astfel încât să se afișeze un mesaj de notificare a utilizatorului că un cartuș de toner va trebui înlocuit în curând.
<Notif. înloc. recipient toner rezidual>
<Setare> <Preferinţe> <Setări afişare>
Puteți să stabiliți dacă se afișează un mesaj care îi recomandă utilizatorului să înlocuiască recipientul de toner uzat.
A15F-08H