<Interfaţa externă>

Această secțiune descrie setările USB.
<Folosiţi ca dispozitiv USB>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteți seta dacă doriți să utilizați aparatul ca dispozitiv USB.
<Util. driver AddOn pt disp. stocare USB>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteți seta dacă doriți să utilizați driverul AddOn pentru stocare externă USB.
<Fol. dispoz. de stocare USB>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteți seta dacă doriți să permiteți utilizarea dispozitivelor de stocare externă USB.
<Restricţ. instalare auto driver imprim.>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Aceasta vă permite să preveniți instalarea unui nou driver de imprimantă când comutați aparatele cu mai multe aparate conectate prin USB.
A15F-08L