Interfaţa externă

Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări USB>
<Folosiţi ca dispozitiv USB>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Util. driver AddOn pt disp. stocare USB>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. dispoz. de stocare USB>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţ. instalare auto driver imprim.>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A15F-079