Selectarea metodei de conectare la rețea

Puteți să selectați metoda de conectare a aparatului la computere etc. Sunt disponibile următoarele metode de conectare.
Numai rețea LAN cu fir
Numai rețea LAN fără fir
Rețea LAN cu fir și rețea LAN fără fir simultane
Rețea LAN cu fir și altă rețea LAN cu fir simultane
Când se utilizează simultan o rețea LAN cu fir și o rețea LAN fără fir sau o rețea LAN cu fir și o altă rețea LAN cu fir, linia conectată de la portul LAN al aparatului se numește „linie principală”, iar linia conectată de la rețeaua LAN fără fir sau de la cealaltă rețea LAN cu fir se numește „linie secundară”.
<Setare> <Preferinţe>  <Reţea>  <Selectare Interfaţă>
Când utilizați o linie secundară, consultați Măsuri de precauție când se utilizează linia secundară.
Dacă ați selectat <Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea fără fir>
Setările pentru <Setări reţea fără fir> sunt eliminate.
Nu puteți seta LAN fără fir ca linie principală și LAN cu fir ca linie secundară.
Dacă ați selectat <Reţea cu fir + Reţea cu fir>
Setați <Utilizare energie în modul hibernare> la <Mare>. <Utilizare energie în modul hibernare>
A15F-027