การเปิดเครื่อง

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเปิดเครื่อง
1
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบแน่นดีแล้ว
2
กดสวิตช์เครื่อง
หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
คุณสามารถเลือกหน้าจอที่แสดงขึ้นในทันทีหลังจากที่เปิดเครื่อง <หน้าจอเริ่มต้นหลังจากเริ่มทำงาน/การคืนค่า>
การตอบสนองของปุ่มบนแผงควบคุมอาจไม่เหมาะสมหลังจากที่เปิดเครื่องทันที
ถ้าเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ปิดอยู่โดยใช้สาย USB คอมพิวเตอร์อาจเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องนี้ทำงาน ในกรณีนี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่อง คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ฮับ USB ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์เช่นกัน
9Y98-00J