การพิมพ์ด้วยบริการการพิมพ์เริ่มต้น (Android)

หากอุปกรณ์ปลายทางที่เป็น Android ของคุณรองรับ บริการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถพิมพ์จาก บริการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ในอุปกรณ์ปลายทาง Android ของคุณได้
หากต้องการพิมพ์ด้วยเครื่องโดยใช้ บริการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Mopria®
การยืนยันการตั้งค่า Mopria®
เพื่อใช้งานเครื่อง/เครื่องพิมพ์ Canon จาก บริการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ของอุปกรณ์ปลายทาง Android ของคุณ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ต่อไปนี้บนอุปกรณ์ปลายทาง Android ของคุณก่อน
เปิดใช้งาน บริการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น
ปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้ง Mopria®
ปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้ง Canon Print Service
9Y98-04S