<การจัดการผู้ใช้>

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับการจัดการผู้ใช้เครื่องด้วยแอปพลิเคชันการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ได้
<ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ>
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าการจัดการ>  <การจัดการผู้ใช้>  <การจัดการการตรวจสอบยืนยัน>
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลได้ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้ง ระบบจะสามารถระบุรหัสผ่านได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<ตั้งค่า PIN ของผู้ดูแลระบบ>
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าการจัดการ>  <การจัดการผู้ใช้>  <การจัดการการตรวจสอบยืนยัน>
ตั้งค่าว่าจะกำหนดให้ผู้ใช้ป้อน PIN เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบจากแผงควบคุมหรือไม่ ซึ่งสามารถเปลี่ยน PIN ของผู้ดูแลระบบได้เช่นกัน
<การตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ>
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าการจัดการ>  <การจัดการผู้ใช้>
ตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบสำหรับเครื่อง การเปลี่ยน ID และ PIN ผู้จัดการระบบ
<การจัดการ ID แผนก>
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าการจัดการ>  <การจัดการผู้ใช้>
เลือกว่าจะจัดการผู้ใช้เป็นกลุ่มหรือไม่โดยกำหนดผู้ใช้ให้กับ ID แผนก การกำหนดการตั้งค่าการจัดการ ID แผนก
9Y98-097