ส่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (“A”, “B”, “C” และ “No”) ในคอลัมน์ “นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด” โปรดดูที่ นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าอีเมล>
<การตั้งค่าการสื่อสาร>
<การตั้งค่าพื้นฐาน>
<ใช้การรับ POP>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP>
<ช่วง POP>: 0 ถึง 99 นาที
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<อนุญาตการใช้ TLS>
<การรับ SMTP>: <ปิด>, <เปิด>, <ใช้ TLS เสมอ>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการตรวจสอบยืนยัน>
<วิธีการตรวจสอบยืนยัน POP>: <มาตรฐาน>, <APOP>, <การตรวจสอบยืนยัน POP>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ยืนยันการรับรอง TLS สำหรับการรับ POP>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<CN>: ปิด, เปิด
9Y98-082