การจัดการอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (“A”, “B”, “C” และ “No”) ในคอลัมน์ “นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด” โปรดดูที่ นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์>
<ชื่ออุปกรณ์>
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<ตำแหน่ง>
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<แสดงสถานะงานก่อนตรวจสอบยืนยัน>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<จำกัดการเข้าใช้งานของผู้ใช้อื่น>
<พิมพ์>: <ปิด>, <เปิด>
<รับ>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<แสดงรายการบันทึกงาน>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <ปิด>:
<รับงานด้วยซอฟต์แวร์จัดก.>: <ไม่อนุญาต>, <อนุญาต>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<บันทึกรายการบันทึกการตรวจสอบ>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับรายการบันทึกการตรวจสอบเครือข่าย>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<จำกัดการเข้าถึงของตัวแทนผู้ให้บริการ>
<ปิด>, <ปิด (ต้องการการตรวจสอบยืนยัน)>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตั้งค่าข้อมูลวัสดุสิ้นป. UI ระยะไกล/Toner Status>
<แสดงปุ่มการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใน UI ระยะไกล>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า Toner Status>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<แสดงปุ่มการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ห้ามการเตรียมใช้งานรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ>
<ปิด>, <เปิด>
ไม่
ไม่
-
<จำกัดการดำเนินการโหมดพิเศษ>
<ปิด>, <เปิด>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<โหมด Canon ของแท้>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
ไม่
-
9Y98-088