การเข้าใช้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (“A”, “B”, “C” และ “No”) ในคอลัมน์ “นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด” โปรดดูที่ นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าทำซ้ำปุ่ม>
<มาตรฐาน>, <ช้าเล็กน้อย>, <ช้า>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<สับเปลี่ยนสีหน้าจอ>
<ปิด>, <เปิด>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<ความเปรียบต่าง>
-3 ถึง 0 ถึง +3 (7 ระดับ)
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<ความสว่างแบ็คไลท์>
0~4
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<เวลาแสดงข้อความ>
1 ถึง 2 ถึง 5 วินาที
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<ความเร็วการเลื่อน>
<ช้า>, <มาตรฐาน>, <เร็ว>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
9Y98-07A