การปรับสภาพแวดล้อมเครือข่าย

ขนาดและรูปแบบของเครือข่ายนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งาน เครื่องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากที่สุด ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณและดำเนินการตั้งค่าที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมของคุณ
9Y98-02S