Năng suất

Phần này mô tả cách sử dụng năng suất vượt trội của máy để giúp công việc hàng ngày của bạn diễn ra trơn tru hơn.
 
Sử Dụng Máy Ngay sau khi BẬT (Khởi Động Nhanh)
 
 
Chỉ định <Cài Đặt Khởi Động Nhanh cho Nguồn Chính> giảm thời gian cần thiết để máy khởi động sau khi BẬT nguồn, cho phép máy hoạt động trơn tru hơn.
 
 
9Y9C-0AC