Khay Giấy Đa Năng

Sử dụng khay đa năng khi bạn muốn in trên loại giấy không được nạp vào ngăn giấy, chẳng hạn như nhãn hoặc phong bì.

Thanh dẫn giấy

Điều chỉnh thanh dẫn giấy chính xác bằng chiều rộng giấy đã nạp để đảm bảo rằng giấy được nạp thẳng vào máy. Nhấn cần nhả khóa được đánh dấu bằng mũi tên như trong hình minh họa để nhả khóa và trượt các thanh dẫn giấy.

Khay giấy

Kéo khay giấy ra khi nạp giấy.
9Y9C-00E