Chú ý

Biểu tượng IPv6Ready

 
Chồng giao thức trong sản phẩm này có gắn IPv6 Ready Logo Phase-2 được thiết lập bởi IPv6 Forum.

Khi vứt bỏ hộp mực đã sử dụng

Để bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên, Canon khuyến khích thu hồi và tái chế các hộp mực đã qua sử dụng. Vui lòng hợp tác trong việc phục hồi hộp mực (tái sử dụng tài nguyên). Để biết chi tiết về việc tái sử dụng tài nguyên, hãy xem trang web của Canon:
global.canon/ctc
Khi vứt bỏ hộp mực in, hãy đóng gói chúng trong bao bì ban đầu của sản phẩm để ngăn việc phân tán mực và vứt bỏ hộp mực theo hướng dẫn của chính quyền địa phương của bạn.

Thương hiệu

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Adobe, Acrobat và Reader là các nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X và Safari là các nhãn hiệu của Apple Inc.

Google Chrome, Chrome OS, Chromebook và Android là các nhãn hiệu của Google LLC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.
Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty con của Oracle.
Adobe, PostScript, và biểu tượng PostScript là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logo PDF là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee và logo McAfee là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của McAfee LLC tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Copyright © 2018 McAfee LLC
Tất cả tên thương hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên tài liệu này đều là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.
CANON INC. KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, NGOẠI TRỪ QUY ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIẾP THỊ, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN SÁNG CHẾ. CANON INC. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CŨNG NHƯ VỀ NHỮNG TỔN THẤT HOẶC CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY.
Nếu bạn không thể xem hướng dẫn sử dụng dưới định dạng PDF, hãy tải Adobe Acrobat Reader từ trang web của Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Bản quyền

Nghiêm cấm sao chép trái phép toàn bộ hoặc một phần nội dung của tài liệu này.
V_230207
9Y9C-006