<Bảo Trì>

Phần này mô tả cách sử dụng chức năng tự động vệ sinh cho thiết bị chính.
<Làm Sạch Trục Lăn Áp Suất để Cố Định>
<Cài Đặt>  <Điều Chỉnh/Bảo Trì>  <Bảo Trì>
Nếu giấy in bị bẩn, thực hiện <Làm Sạch Trục Lăn Áp Suất để Cố Định>.
<Chế Độ In khi Tiêu Hao Mực Thấp>
<Cài Đặt>  <Điều Chỉnh/Bảo Trì>  <Bảo Trì>
Nếu bạn không muốn sử dụng nhiều mực vàng, hãy cài đặt thiết lập này thành <Bật> trước khi lắp hộp mực màu vàng.
<Kiểm Soát Ngưng Tụ Hơi Nước Đc Phát Hiện>
<Đặt>  <Điều Chỉnh/Bảo Trì>  <Bảo trì>
Thiết lập xem có bắt đầu quy trình loại bỏ hơi nước ngưng tụ hay không khi phát hiện thấy có hơi nước đọng bên trong máy. Nếu bạn cài đặt chế độ này thành <Bật>, thì quá trình loại bỏ hơi nước ngưng tụ được tự động thực hiện. Bạn cũng có thể thiết lập máy thành không hạn chế in trong khi loại bỏ hơi nước ngưng tụ.
9Y9C-08X