Menggunakan Panduan Pengguna

Panduan Pengguna ialah manual yang boleh dilihat pada komputer atau telefon pintar anda dll. Seksyen ini menerangkan susun atur skrin untuk Panduan Pengguna dan cara untuk melihat Panduan Pengguna. Ia juga menerangkan cara untuk membuat tetapan untuk paparan Panduan Pengguna.

Susun Atur Skrin Panduan Pengguna

Seksyen ini menerangkan susun atur skrin Panduan Pengguna dan cara untuk menggunakan butang pada skrin. Susun Atur Skrin Panduan Pengguna

Melihat Panduan Pengguna

Bahagian ini menerangkan perkara yang anda harus biasakan diri apabila melihat Panduan Pengguna, termasuk maksud tanda yang digunakan dalam Panduan Pengguna dan cara menggunakan kekunci pada panel kawalan dan butang pada skrin komputer yang ditunjukkan dalam Panduan Pengguna. Melihat Panduan Pengguna

Menetapkan Paparan Panduan Pengguna

Anda boleh mengubah saiz aksara yang digunakan dalam Panduan Pengguna, dan menukar susun atur skrin kepada susun atur yang sesuai dengan peranti Panduan Pengguna dipaparkan. Tetapan Paparan Manual
 
Jika anda tidak dapat melihat manual dalam format PDF, muat turun Adobe Acrobat Reader dari laman web Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
Cara mencari topik yang anda cari
Mencari kandungan
Anda boleh mencari halaman yang anda cari dengan memilih topik daripada Kandungan di sebelah kiri skrin.
Cari dengan kata kunci
Lakukan carian dengan memasukkan kata kunci, seperti "envelope" atau "toner cartridge", dan muka surat yang mengandungi kata kunci yang dipaparkan. Anda boleh mencari halaman yang anda cari daripada hasil tersebut. Anda juga boleh memasukkan frasa seperti "connecting to a network". Pencarian kata kunci juga menyokong Boolean DAN untuk mencari beberapa kata kunci. Untuk mendapatkan butiran skrin carian dan cara mengendalikan skrin, lihat Cari.
9Y8W-001