<Penyelenggaraan>

Bahagian ini menghuraikan cara menggunakan fungsi pembersihan automatik untuk unit utama.
<Brsihkan Penggelek Tekanan utk Penetapan>
<Tetapkan>  <Pelarasan/Penyelenggaraan>  <Penyelenggaraan>
Jika kertas bercetak kotor, laksanakan <Brsihkan Penggelek Tekanan utk Penetapan>.
<Mod Pncetakn Apbl Pnggunaan Toner Rendah>
<Tetapkan>  <Pelarasan/Penyelenggaraan>  <Penyelenggaraan>
Jika anda tidak menjangka untuk menggunakan banyak toner kuning, tetapkan ini kepada <Aktif> sebelum memasang kartrij toner kuning.
<Kawal Pemeluwapan yang Dikesan>
<Tetapkan>  <Pelarasan/Penyelenggaraan>  <Penyelenggaraan>
Tetapkan sama ada mahu memulakan proses membuang pemeluwapan apabila pemeluwapan dikesan di dalam mesin atau tidak. Jika anda menetapkan mod ini kepada <Aktif>, proses membuang pemeluwapan dilakukan secara automatik. Anda juga boleh menetapkan mesin untuk tidak menyekat pencetakan semasa membuang pemeluwapan.
9Y8W-08X