<Tetapan Pemasa/Tenaga>

Bahagian ini menerangkan tetapan pemasa dan tetapan tenaga.
<Tetapan Tarikh/Masa>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Menetapkan tarikh dan masa semasa adalah sangat penting. Untuk arahan mengenai cara mengkonfigurasikan tetapan, lihat Menetapkan Tarikh/Masa.
<Format Masa>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan sama ada untuk memaparkan masa dalam notasi 24 jam atau notasi 12 jam.
<Ttpn Permulaan Pantas untuk Kuasa Utama>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Jika anda menetapkan fungsi ini kepada <Aktif>, anda boleh mengurangkan masa yang diambil sehingga anda boleh menjalankan operasi pada skrin selepas kuasa DIHIDUPKAN.
<Masa Set Semula Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menentukan tempoh masa yang anda log keluar dan paparan kembali kepada tetapan lalai secara automatik.
<Hadkan Masa Set Semula Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Jika anda menetapkan fungsi ini kepada <Aktif>, pengguna umum tidak dapat menetapkan <Masa Set Semula Auto> dan <Fungsi Selepas Set Semula Auto>.
<Fungsi Selepas Set Semula Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan sama ada skrin lalai yang ditetapkan untuk <Skrin Lalai Selepas Permulaan/Pemulihan> dalam <Tetapan Paparan> atau skrin yang dipaparkan sebelum ini secara serta-merta dipaparkan pada permulaan selepas Tetapan Semula bermula.
<Masa Penutupan Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Dengan Penutupan Automatik, jika paparan mesin tidak beroperasi untuk tempoh masa tertentu selepas ia telah memasuki mod Tidur, mesin akan tutup secara automatik.
<Pemasa Mingguan Penutupan Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan masa mesin ditutup secara automatik setiap hari dalam seminggu. Jika anda menggunakan fungsi ini, anda tidak perlu menutup mesin secara manual setiap hari.
<Benarkan Mod Tidur Semasa Ralat>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan jika mesin memasuki mod Tidur Automatik apabila ralat telah berlaku.
<Masa Tidur Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan masa sehingga mesin memasuki mod Tidur secara automatik jika tiada operasi yang dijalankan.
<Penggunaan Tenaga Mod Tidur>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan jumlah tenaga yang digunakan oleh mesin apabila berada dalam mod Tidur.
<TtpnUtkKeluarModTidurSlpsPenerimaanKerja>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan sekiranya mahu mengekalkan panel kawalan dalam mod tidur apabila kerja cetakan diterima.
<Pemasa Mingguan Tidur Auto>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan masa yang mesin memasuki mod Tidur secara automatik setiap hari dalam seminggu.
<Ttpn Msa utk Pemeringktan Pelarasn Auto.>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh melakukan penyesuaian penggredan secara automatik pada masa yang ditetapkan setiap hari.
<Tetapan Masa Keluar Mod Tidur>
<Tetapkan> <Keutamaan> <Tetapan Pemasa/Tenaga>
Anda boleh menetapkan masa untuk pemulihan daripada mod Tidur.
9Y8W-08J