Laporan Output

Untuk maklumat mengenai item (“A”, “B”, “C”, dan “Tidak”) dalam lajur “Mengimport Semua Fungsi”, lihat Mengimport Semua Fungsi.
Item
Menetapkan Huraian
Boleh ditetapkan dalam UI Kawalan Jauh
Mengimport Semua Fungsi
Nama Item Apabila Mengeksport dengan UI Kawalan Jauh
<Tetapan Lalai untuk Laporan Output>
<Pencetakan 2 Muka>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Senarai Cetak>
<Laporan Status Isian Semula>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Senarai Data Pengguna>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Senarai Data Pengguna Rangkaian>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Laporan Pengurusan Komunikasi>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Senarai Kiraan Halaman>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Laporan Pembilang>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Senarai Log Cetakan>
<Pencetak>: <Ya>, <Tidak>
<Kerja Cetakan Diterima>: <Ya>, <Tidak>
<Cetakan Laporan>: <Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Senarai Polisi IPSec>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Maklumat Sistem Tambahan>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Laporan Keputusan Import>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<Laporan Log Kartrij Toner>
<Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<PCL>

<Halaman Konfigurasi>: <Ya>, <Tidak>
<Senarai Fon>: <Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
<PS>

<Halaman Konfigurasi>: <Ya>, <Tidak>
<Senarai Fon>: <Ya>, <Tidak>
Ya
Tidak
-
9Y8W-08E