Lesen/Lain-lain

Untuk maklumat mengenai item (“A”, “B”, “C”, dan “Tidak”) dalam lajur “Mengimport Semua Fungsi”, lihat Mengimport Semua Fungsi.
Item
Menetapkan Huraian
Boleh ditetapkan dalam UI Kawalan Jauh
Mengimport Semua Fungsi
Nama Item Apabila Mengeksport dengan UI Kawalan Jauh
<Daftar Lesen>
Maksimum 24 aksara
Tidak
Tidak
-
<Tetapan Tambahan>
<Guna TLS>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Sahkan Sijil TLS Mggunakan Apl Tambahan>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
Apabila <Aktif> dipilih:
<Tmbah Item utk Dsahkan>: <CN>: Matikan, Hidupkan
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Guna DNS Cache>
<Aktif (Penggunaan Tanpa Had)>, <Aktif (Tentukan Tempoh)>, <Tak Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
Apabila <Aktif (Tentukan Tempoh)> dipilih:
<Tamat Tempoh>: 1 hingga 60 hingga 120 saat
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Guna Tetapan Proksi Peranti Ini>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Tambah X-FRAME-OPTIONS ke pengepala HTTP>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Ttpn UI Kawalan Jauh>
<Dayakan UI Kawalan Jauh>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Tidak
C
Settings/Registration Basic Information
<Guna TLS>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Tetapan Operasi Kawalan Jauh>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
Apabila <Aktif> dipilih:
<Kata Laluan>: maksimum 8 aksara (Aksara abjad angka sahaja)
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Daftar/Kemas Kini Perisian>
<Tetapan Pengurusan Perisian>
Ya
Tidak
-
<Mulakan Panduan Penetapan>
<Ya>, <Tidak>
Tidak
Tidak
-
9Y8W-089