Zadání míst určení (použití adresáře na mobilním zařízení)

Když odesíláte naskenovaná data e-mailem, můžete na obrazovce skenování ovládacího panelu zadat místa určení uložená v adresáři na mobilním zařízení.
Nutná příprava
Nainstalujte Canon PRINT Business na mobilní zařízení. Používání vyhrazené aplikace k tisku a skenování (Canon PRINT Business)
Proveďte nastavení potřebná k tomu, aby se zařízení mohlo připojit k adresáři v mobilním zařízení. [Připojit adresář mobil.zaříz.]
1
Na kartě [Zadat místo urč.] obrazovky skenování stiskněte tlačítko [Mobilní portál].
2
Připojte se k mobilnímu zařízení. Připojení mobilního zařízení k zařízení
3
Odešlete informace o místu určení z mobilního zařízení do zařízení.
Podrobnosti o odeslání naleznete v příručce Canon PRINT Business na stránce online příručky.
Z mobilního zařízení můžete odeslat do zařízení předmět, zprávu a název souboru.
4
Potvrďte informace o cíli zobrazené na obrazovce zařízení a stiskněte tlačítko [OK].
Místa určení jsou specifikována.
9RXF-03U