Vkládání papíru

Pro zajištění kvality tisku si ověřte, jaký papír lze použít, jak s ním zacházet a jak jej skladovat, a mějte k dispozici papír vhodný pro použití se zařízením. Použitelný papír/Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem
Připravený papír vložte do zařízení a poté nastavte velikost a typ papíru.
Vkládání papíru do zařízení
Vložte papír, který obvykle používáte, do zásuvky na papír, která pojme velké množství papíru.
Chcete-li dočasně použít papír, který není vložen v zásuvce na papír, vložte jej do víceúčelové přihrádky.
Vkládání papíru do zásuvky na papír
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Při používání obálek nebo papíru s logy dbejte na orientaci vloženého papíru a na to, která strana směřuje nahoru.
Příprava a orientace pro vkládání obálek
Orientace pro vkládání papíru s logem
Nastavení papíru
Pro zajištění kvality tisku a minimalizaci rizika zachycení papíru je třeba správně nastavit velikost a typ papíru podle vloženého papíru.
Zadání velikosti a typu papíru
9RXF-02W