Názvy součástí a jejich funkce

Přední strana
Při provozu zařízení zkontrolujte tyto díly na přední straně.
Přední strana
Pomocí ovládacího panelu můžete zařízení ovládat a konfigurovat nastavení.
Ovládací panel
Při skenování, odesílání faxu nebo kopírování umístěte originál na skleněnou desku nebo do podavače.
Podavač
Vložte papír pro tisk a kopírování do následujících zdrojů papíru:
Víceúčelová přihrádka
Zásuvka na papír
Zadní strana
Při instalaci a připojování zařízení a při odstraňování zaseknutého papíru zkontrolujte zadní součásti.
Zadní strana
Vnitřní prostor
Při odstraňování zachyceného papíru zkontrolujte vnitřní prostor zařízení.
Vnitřní prostor
9RXF-006