Provádění ověření uživatele pomocí serveru LDAP při odesílání nebo ukládání dat

Při používání funkcí odesílání a ukládání ze zařízení můžete použít ověřování pomocí serveru LDAP.
Zařízení může při odesílání nebo ukládání faxů nebo naskenovaných dat zobrazit přihlašovací obrazovku a omezit tyto funkce pouze na uživatele spravované serverem LDAP.
Můžete také omezit místa určení pro odesílání a ukládání a zakázat odesílání a ukládání pro jednotlivé funkce.
Specifikace ověřování zařízení pomocí serveru LDAP naleznete ve specifikacích funkce ověřování. Podporovaný software a servery
Nakonfigurujte tato nastavení pomocí Vzdáleného UR z počítače. K nakonfigurování nastavení nelze použít ovládací panel.
Jsou vyžadována oprávnění správce.
Nutná příprava
Do zařízení uložte server LDAP, který se má používat pro ověřování. Registrace serverů LDAP
1
Přihlaste se do vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na položku [Nastavení vysílání] [Nastavení ověření pro funkci odesílání] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení ověření pro funkci odesílání].
4
Zaškrtněte políčko [Použít ověření uživatele] v nabídce [Základní nastavení].
Během správy ID oddělení
Nastavte akci při odhlášení, když byl uživatel přihlášen pomocí ověřování i správy ID oddělení.
Chcete-li po stisknutí tlačítka pro odhlášení zobrazit obrazovku pro výběr ověření po odhlášení, zaškrtněte políčko [Zobrazit obrazovku potvrzení při odhlášení].
Když není toto políčko zaškrtnuté, budete odhlášeni z obou metod bez zobrazení obrazovky.
5
V položce [Nastavení odesílání e-mailu/I-faxu] nastavte, zda umožnit odesílání e-mailů a faxů I-Fax.
Je-li vybrána možnost [Nepovolit], není možné odesílat naskenovaná data prostřednictvím e-mailů ani faxů I-Fax.
Pokud je vybrána možnost [Povolit pouze Odeslat sobě], je možné posílat e-maily a faxy I-Fax pouze na e-mailové adresy uživatelů ověřených pomocí serveru LDAP.
Pokud je vybrána možnost [Povolit] nebo [Povolit pouze Odeslat sobě]
Nakonfigurujte nastavení, aby se zobrazila ověřovací obrazovka a zadání odesílatele.
6
V nabídce [Nastavení odesílání souboru] stanovte, zda umožnit ukládání naskenovaných dat do sdílené složky nebo na server FTP.
Pokud je vybrána možnost [Nepovolit], nelze ukládat naskenovaná data do sdílené složky nebo na server FTP.
Jestliže je vybrána možnost [Povolit pouze Odeslat sobě nebo Zadaná složka], je možné ukládat data pouze do složky uložené na serveru LDAP nebo do složky určené pomocí položky [Zadat složku místa určení].
Pokud je vybrána možnost [Povolit]
Nakonfigurujte nastavení, aby se zobrazila ověřovací obrazovka.
Pokud je vybrána možnost [Povolit pouze Odeslat sobě nebo Zadaná složka]
Nakonfigurujte nastavení, aby se zobrazila ověřovací obrazovka a nastavení složky místa určení.
7
V položce [Nastavení odesílání faxu] nastavte, zda umožnit odesílání faxů.
Jestliže je vybrána možnost [Nepovolit], nelze používat funkci faxu.
8
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení se použijí.
9
Odhlaste se od vzdáleného uživatelského rozhraní.
9RXF-07W