Nelze najít tiskový server, k němuž se máte připojit

Problém vyřešte kontrolou položek níže.
Jsou tiskový server a počítač připojeny správně?
Zkontrolujte síťové nastavení tiskového serveru a počítače a ujistěte se, že jsou zapojeny správně.
Pokud jsou připojeny pomocí kabelu sítě Ethernet, ujistěte se, že tento kabel je správně připojen.
Je tiskový server spuštěný?
Spusťte tiskový server, pokud ještě spuštěn nebyl.
Existují nějaká omezení pro připojení k tiskovému serveru?
Proveďte ověření u správce tiskového serveru a v případě potřeby požádejte o povolení.
Je povoleno zjišťování sítě? (Windows)
Povolte zjišťování sítě, pokud není povolené. Povolení zjišťování sítě
9RXF-0FS