A fogadott faxok automatikus továbbítása és biztonsági mentése

A beállításokat úgy is konfigurálhatja, hogy a készülék automatikusan egy adott helyre továbbítsa és mentse a fogadott faxokat. Azt is beállíthatja, hogy ki szeretné-e nyomtatni a készüléken a fogadott faxot.
Továbbítási és mentési célhelyként a következők adhatók meg:
Faxszám
E-mail-cím (e-mail/i-fax)
Számítógépen lévő megosztott mappa
FTP-kiszolgáló
Ha a rendeltetési hely nem faxszám, akkor a fax továbbítása vagy mentése fekete-fehér PDF-fájlként történik.
*Az i-faxok rendeltetési helyének megadásakor ügyelni kell arra, hogy a céleszköz alkalmas legyen PDF-fájlok megtekintésére.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan konfigurálhatók a beállítások számítógépről a Távoli felhasználói felület használatával.
A vezérlőpulton válassza ki a [Főképernyő] [Menü] elemét, majd válassza a [Funkcióbeállítások] lehetőséget a beállítások konfigurálásához. [Továbbítási beállítások]
Rendszergazdai jogosultság szükséges.
Szükséges előkészületek
Ha nem faxszámot ad meg a biztonsági mentés vagy a továbbítás célhelyeként, akkor készítse elő az adott helyre küldendő vagy mentendő faxot.
Amikor i-fax e-mail-címet ad meg rendeltetési helyként, konfigurálnia kell az e-mail-kiszolgáló adatait. Az e-mail-kiszolgáló részletes adatainak konfigurálása (Távoli felhasználói felület)
A megadott rendeltetési helyet bejegyezheti, hogy az megjelenjen a készülék címjegyzékében. Címek bejegyzése (Címjegyzék)
1
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelői módban. A Távoli felhasználói felület elindítása
2
A Távoli felhasználói felület Portál oldalán kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] elemre. A Távoli felhasználói felület Portál oldala
3
Kattintson a [Fogadási/továbbítási beállítások] [Faxfogadási beállítások] [Szerkesztés] lehetőségre a [Továbbítási beállítások] menüpontban.
Megjelenik a [Továbbítási beállítások szerkesztése] képernyő.
4
Válassza ki a [Továbbítási funkció használata] jelölőnégyzetet, és kattintson az [Címjegyzékből kiválasztva] gombra.
Megjelenik a [Címjegyzékből kiválasztva] képernyő.
5
Válassza ki a címet, és kattintson az [OK] gombra.
Ekkor ismét megjelenik a [Továbbítási beállítások szerkesztése] képernyő.
6
Állítsa be, hogy szeretné-e kinyomtatni vagy a memóriába menteni a faxokat.
A faxok kinyomtatása a készüléken
A [Képek nyomtatása] menüpontban válassza a [Be] lehetőséget. Ha csak sikertelen továbbítás esetén szeretné kinyomtatni a faxokat, válassza a [Nyomtatás csak hibánál] lehetőséget.
A készülék memóriájába nem továbbítható faxok mentése
A [Képek tárolása memóriában] menüpontban válassza a [Tárolás csak hibánál] lehetőséget.
A memóriába mentett faxokat az [Állapotfigyelő] részen tekintheti meg. Faxok ellenőrzése sikertelen továbbítási kísérlet után
7
Szükség szerint adjon meg bármilyen karakterláncot a [Fájlnév] mezőben.
Ha faxszámot választott rendeltetési helyként, akkor ezt a lépést nem kell elvégeznie. Folytassa a 8. lépéssel.
Ha nem faxszámot választott rendeltetési helyként, akkor a készülék egy PDF-fájlt továbbít vagy ment a következő fájlnévvel.
 Kommunikációkezelési szám
 Küldés dátuma (ebben a példában „2023. április 5., 09:12:34”)
 Fájl sorszáma (egy fájl esetén „001”)
Ha megad egy karakterláncot a [Fájlnév] mezőben, akkor a fenti fájlnév a megadott karakterlánccal fog kezdődni.
8
Kattintson az [OK] lehetőségre.
A beállítások ezzel érvénybe léptek.
9
Jelentkezzen ki a Távoli felhasználói felületről.
Biztonsági mentés készítése az elküldött faxokról
A fenti rész a fogadott faxok továbbításának és mentésének módját ismerteti. Az elküldött faxokról készített biztonsági mentéshez külön beállításokra van szükség. Biztonsági mentés készítése az elküldött faxokról
9RXS-066