Edytowanie i usuwanie miejsc docelowych z książki adresowej (panel sterowania)

Możesz edytować informacje o miejscach docelowych zarejestrowanych w książce adresowej lub usunąć nieużywane miejsca docelowe.
1
Na panelu sterowania naciśnij [Książka adresowa] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Zaznacz pole wyboru miejsca docelowego, które ma być edytowane lub usunięte.
Aby filtrować i wyświetlać miejsca docelowe, wybierz indeks na dole ekranu książki adresowej.
Podczas usuwania miejsc docelowych możesz zaznaczyć pola wyboru wielu miejsc docelowych i usunąć je jednocześnie.
Aby wyświetlić dane miejsca docelowego, zaznacz pole wyboru tego miejsca i naciśnij [Szczegóły].
* Nie możesz wyświetlić informacji, zaznaczając pola wyboru wielu miejsc docelowych.
3
Edytuj lub usuń miejsce docelowe.
W przypadku edycji miejsca docelowego
1
Naciśnij [Edytuj].
Gdy wyświetlony zostanie ekran [Kod PIN książki adresowej], wprowadź kod PIN, a następnie [Zastosuj].
2
Edytuj element, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Zastosowane zostaną wyedytowane dane.
W przypadku usuwania miejsca docelowego
1
Naciśnij [Usuń].
Gdy wyświetlony zostanie ekran [Kod PIN książki adresowej], wprowadź kod PIN, a następnie [Zastosuj].
2
Naciśnij [Tak].
Miejsce docelowe zostanie usunięte.
Jeżeli miejsce docelowe w książce adresowej jest określone poprzez „ustawienia ulubione”, operacja edycji lub usuwania ma zastosowanie również do „ustawień ulubionych”. Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień
9RXX-03F