Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru

Na ekranie ustawień papieru wyświetlane są zarejestrowane, często używane rozmiary papieru. Jeśli wyświetlane są nieużywane rozmiary papieru, aby ułatwić wybór rozmiaru papieru, możesz je ukryć dla każdego źródła.
Aby wybrać ukryty rozmiar papieru, naciśnij [Inne rozmiary] na ekranie ustawień papieru.
Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
1
Na panelu sterowania naciśnij [Ust. Papieru] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Wyb. często używ. rozmiary papieru].
Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz często używane rozmiary papieru].
3
Wybierz źródło papieru.
4
Odznacz pola wyboru rozmiarów papieru, które mają być ukryte, a następnie kliknij [Zastosuj].
Rozmiary papieru, których pola wyboru są odznaczone, nie są wyświetlane na ekranie ustawień papieru.
9RXX-037