Zmiana czasu, przez jaki przechowywane są dane wydruku z kodem PIN (dane chronione)

Możesz zmienić czas, po którym dane drukowania wysłane z kodem PIN (dane chronione) i tymczasowo zapisane w pamięci urządzenia zostaną usunięte.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Bezpieczne drukowanie]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia bezpiecznego drukowania] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia bezpiecznego drukowania].
4
W [Czas usuwania bezpiecznego drukowania] wprowadź czas, przez jaki będą przechowywane dane chronione (do momentu ich usunięcia), a następnie kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
5
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
9RXX-04R